Sosyal medyada paylaş

Amerika’nın ilk gerçek şairi, “Demokrasi Ozanı” Walt Whitman, 19. yüzyıl Anglo-Amerikan edebiyatının en yenilikçi figürlerinden biriydi.

On bir yaşında çalışmaya başlamış, yirmili yaşlarında öğretmenlikten gazeteciliğe kadar bir sürü tuhaf işte çalışmıştı. Bu sayede yaşamın her alanından insanla bağlantı kurmuştu. Eski Mısır biliminde uzmanlaştı, daha sonra Song of Myself (Benliğimin Şarkısı) kitabındaki kozmik kavramlara katkıda bulunan astronomi alanında çalışmalar yaptı. Estetik hakkında kendi fikirlerini geliştirdi ve Leaves of Grass (Çimen Yaprakları) kitabını 4 Temmuz 1855’te yayınladı.

O yıllarda Amerika önemli değişiklikler geçiriyordu. Kölelik kurumu ve endüstrisi yerini eşitlik, demokrasi ve kapitalizme veriyordu. İşçi sınıfının önemi arttı ve Amerikan Rüyası insanları mutluluk ve servet için daha çok çalışmaya teşvik etti. Gelenekler yerlerini yeni toplum yapısına bırakıyordu.

Çimen Yaprakları

Whitman’ın şiirleri çok güçlüydü ve dönemin barbarlığından ve materyalizminden bahsediyordu, üstelik yepyeni bir üslup olan “barbarca çığlık”ı kullanıyordu. Kitabının ön sözünde Whitman, Amerikan şairinin geleneksel inançları ve kuralları sürdürmeyeceğini, daha ziyade onları yeni akımlara dâhil ederek Amerika’ya özgü yeni bir şiir biçimi oluşturacağını öne sürdü. Ona göre şair Amerikan coğrafyasını, halkını ve halkın yaşadıklarını yeni ve zamanın ötesinde şiirsel bir biçimde hayata geçirmeliydi.

“Çimen Yaprakları” basıldığında, yerleşmiş kuralları yıkan ilk gerçek Amerikan şairi olarak kutlanan Whitman kenara itilmiş, dışlanmış insanlara sesler vererek, eşitliği ve demokratik idealleri savunarak tüm Amerikan halkı için konuşur. “Benliğimin Şarkısı” adlı şiirinde halktan insanlar şiirlerinin büyük kahramanlarıdır. Geleneksel ayrımcılıklardan nefret eder ve toplum içindeki farklılıkları kutlar. Doğanın insanlığı birleştiren bir güç olduğunu iddia eder. Birlik-beraberlik ve bireysellik ayrımını inceleyerek demokratik bir toplumda kendini ifade etmenin önemini vurgular. Şiirde birinci tekil şahıs anlatımını kullanırken insanlığın tarihini anlatan ozan rolünü benimser ve “sen” ifadesini kullanırken üçüncü duvarı yıkarak okuyucusuna ve özellikle saygıyla methettiği Abraham Lincoln’e seslenir. Kölelerden balıkçılara kadar birçok farklı insanın dostluğundan aldığı büyük keyiften bahseder. Akılcı ve eşitlikçi felsefesini yemyeşil imgeler ve keskin anlatımla güçlendirir.

Şiirlerindeki biçim ve içerik çeşitliliği, farklı ve değişik olanın güzelliği hakkındaki fikirlerini yansıtır. Tıpkı Dünyanın ve özellikle Amerika’nın farklı insan gruplarına ev sahipliği yapması gibi, Whitman’ın şiiri uzun bir insan kataloğuna sahiptir ve bu sayede evrenselliğe ulaşır. Bireysellik geçerli olsa da, evrenin her sakininin birbiriyle bağlantılı ve eşit değere sahip olduğuna inanır. İnsanları çimen yapraklarına benzetir. Tıpkı çimen yaprakları gibi eşsiz ve bireysel olmanın yanı sıra daha büyük bir şeyin, bir topluluğun parçası olduğumuzu savunur. Ona göre insanlar geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği aynı anda içlerinde barındırır. Bu nedenle, evreni kutlarken, aslında kendini ve insanlığı kutlar ve insanları yaşamdan zevk almaya ve diğer yaşayanlarla empati kurmaya davet eder.

Benliğimin Şarkısı

“Benliğimin Şarkısı”, oldukça açık sözlüdür. Whitman, içindeki şiirsel ruhu çıkarma ve ruhunu bedeniyle birleştirme yolculuğunu anlatır, doğayla bütünleşen ruhun hazzını kutlar. Örneğin, beşinci bölümde, vücudunun ruhu ile yaşadığı cinsel bir birlikteliği tasvir eder. İnsan vücudunu ve duygusal deneyimleri sansürsüz bir şekilde yazıya döker. Şiirinde Amerikan halkını, birlik ve beraberliğe çağırır ve herkesin kendi rahibi olması gerektiğini savunur, yani doğruluk yolunda herkes kendinin pusulası olmalıdır.


Kaynak:

Keith, Brienne. Amerikan Edebiyatı 101. Çev. Özlem Özarpacı. İstanbul: Say Yayınları, 2017.

Baym, Nina, vd. The Norton Anthology of American Literature (Second Edition Shorter). Norton, 1986.

Course Hero. “Leaves of Grass by Walt Whitman | Song of Myself”. Youtube. 28 Eyl 2019. https://www.youtube.com/watch?v=hSgFSt8TkC0

Resimler:

https://tinhouse.com/whitman-illuminated/

https://www.thoughtco.com/walt-whitman-1773691

Sosyal medyada paylaş

Aleyna Kaltalıoğlu

Aleyna Kaltalıoğlu
Ent Dergi'de Çeviri Editörü. Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde son sınıf öğrencisidir. Freelance çevirmenlik yapmakla birlikte Ent Dergi ve çeşitli mecralarda içerik üretmektedir. Yeraltı edebiyatı, ütopik/distopik romanlar ve sanat filmleri ile ilgileniyor. Ekoeleştiri alanında akademik çalışmalar yapmayı planlıyor. Bu nedenle doğa, hayvan ve yeşilliğin korunması ve iyileştirilmesi konularında okur-yazar, aynı zamanda TEMA Vakfı gönüllüsü.

Leave A Comment