Sosyal medyada paylaş

Birçok şiire, filme, şarkıya konu olan tesadüfler hayatımızda eş zamanlılık ile meydana gelmiştir. Kelime anlamı olarak tesadüf; “rast geliş, rastlantı veya rastlayış” yani herhangi bir zamanda bir noktada karşılaşmadır. Yalnız bu süreç tek başına, öylesine gerçekleşmez. Tesadüfler için öncelikle bir arayışın olması gereklidir. Yaşadığımız her şey bir zincir gibi birbirine bağlıdır. Bu zincirin kırılmaması için her zaman tesadüflere ihtiyacımız vardır. Yaşadığımız çoğu tesadüf, olması gerektiği için karşımıza çıkmıştır. Karşımıza çıkmasaydı zincirin parçalarını tamamlamak neredeyse imkansız olurdu. Peki bu tesadüfler aslında tesadüf değilse neden biz öyle zannediyoruz? Tabii ki burada evrenin eş zamanlı çalıştığını unutmamak gerekir. Hayatta yaşadığımız acılar, üzüntüler, mutluluklar ve zorluklar tesadüfen olmamıştır. Bunların bize katmak istediği mutlaka bir şeyler vardır. Biz bunları tesadüfen değil zincirin parçalarını tamamlamak için yaşarız. Zincirin biri kayıp olsaydı şu an olduğumuz noktada olmak yerine yerimizde saymaya devam ederdik. Bunun için karşımıza çıkan şeyleri rastlantıya sığdırmamak gereklidir. Eğer bunun bilincinde olursak yaşadığımız her şeyin bize kattıklarını rahatlıkla görebiliriz. Hiçbir şey öylesine, aniden karşımıza çıkagelmez. Ya bize öğretmek istediği bir şey vardır, ya da bizim öğreteceklerimiz. Sabahattin Ali de böyle düşünerek tesadüfleri şu güzel dizelere sığdırmıştır.

’’Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı, gene aynı şekilde, fakat her şeyden habersiz, yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu, benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin.’’

Hayatın kocaman ve sonsuz çeşitliliğinde kapsamı dar ve kısa olgulardan ibaret olan tesadüfler kelimelerin yetmediği anlarda olgunun soyut ama bir o kadar da somut halleridir. Robert Moss bir kitabında “…Tesadüf çılgınca olabilir ama asla gerçekten rastgele değildir. Tesadüfün oyunu belirli kurallar izler ve bu kuralları öğrenerek hayat oyununda deneyimlediğimiz zorluğu büyük ölçüde gideririz.’’ diyerek tesadüfün rastgele olmadığını vurgulamıştır.

Birlikte meydana gelmeyi seven şeyler vardır, hayatımızda oluşan olgular simgesel işaretler göndermek için oluşmuştur.

Düşünceler eylemdir ve sonuç üretir, hepimizin hayatta yaşadığı düşündüğüm şey başıma geldi olgusunu barındırır.

Eylemde olduğumuzda tesadüfler çoğalır, bir şeyi kalbimizin ve ruhumuzun en derinlerinden gelerek gerçekten istediğimizde ya da isteme eylemini gerçeğe taşıdığımızda gerçekleşmeleri halidir.

Hayat kafiyeler yaratır, hayat çağrışımlarla bize mesajlar gönderir ve bu mesajlar birbiriyle iç içedir.

Dünya bir semboller ormanıdır, Her küçük ve büyük şeyler bizim için anlamlı birer semboldür.

Her engel ve aksilik bir fırsat yaratır, Yaşadığımız engeller belki de yeni fırsatlara gebedir.

Yolumuzu bulmak için kaybolmamız gerekebilir, Bazen kaybolmak yolumuzu bulmak için bize sunulan bir pusuladır.

Ruhun tutkuları mucizeler yaratır, ne kadar istekli olursak o kadar mucizeler oluşur.

Tesadüfler de böyle işte. Aslında tesadüf değillerdir, olması gereken şeylerdir. Tesadüf diye bir şey yoktur. Yaşadığımız herhangi bir olay, sokakta gördüğümüz bir kedi, karşılaştığımız biri, rastgele okunan bir tabela, sokakta göz göze geldiğimiz insanlar tesadüften ibaret değildir. Hepsi bize bir şey katmak için oradadır. Belki vicdanımızı yumuşatırlar belki bakış açımızı değiştirirler belki hayatımızın belli bir döneminde işimize yararlar. Tıpkı Noah’ın da söylediği gibi:


Tesadüf diye bir şey yoktur. Her yol önceden belirlenmiştir. Her şey, olması gerektiği zaman olur. Doğru zamanda. Doğru yerde. Sanki dünya, sayısız iplikle dokunmuş bir halıymış gibi. Bütün ipliklerin yeri bellidir.”


 

Sosyal medyada paylaş

Bilge Karakaya

Bilge Karakaya
Eskişehir Osmangazi Ünversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı okuyor. Aynı zamanda tiyatroyla ilgileniyor. Sahnenin ışıklarında her zaman varolmayı düşleyen birisi. Yaşamı boyunca edebiyatın kocaman dünyasında kendine yer bulmayı amaçlar ve gayret gösterir. Hayata pozitif bakan, şiirlere hayran olan bir edebiyat aşığı.

Leave A Comment