Toplumlar tarihi boyunca canlı türler arasında yaşanan problemlerde, anlaşmazlıklarda şiddet, kavga, savaş ilk başvurulan çözüm unsurlarının başını çeker. Özellikle antroposen (insan çağı) devriyle bu sistematik bir hal almıştır. Sapiens’in avcı toplayıcı özellikleriyle birlikte, bu devrin başından günümüze kadar sürdürdüğü kavgacı kimliği, geliştirdiği savaş teknikleri, sahip olduğu en büyük yeteneği olan iletişim kurabilme ve işbirliği yapabilme güdülerinin önüne geçmiştir. Antroposen devrinin dünyaya hükmetmesinin en büyük sebeplerinden biri, evrimsel gelişimle insan türünün kalabalık topluluklarla esnek işbirliği yapabilme yetisidir. Büyük, karmaşık ve sosyal sistemler kurabilirler. En yakın kuzenlerimiz olan şempanzeler gibi sosyal işbirliği kurabiliriz. Sıradan şempanzeler gibi,yalnızca birbirini iyice tanıyıp sosyal bir hiyerarşi geliştirdikten sonra beraber hareket etmeye başlarız. Şempanzeler sosyal etkileşime, üstünlük ve iktidar mücadelesine aynı yakın akrabası olan insan türü kadar önem verir. Yabancı bir grupla karşılaştıklarında, anlaşmazlık yaşadıklarında hemen kavgaya tutuşurlar. Ancak, anlaşmazlıklarını savaşmayıp sevişerek çözen bir kuzenimiz daha var; Bonobolar.

En yakın akrabamız şempanzeler olarak bilinir. Hemen hemen onlar kadar yakın olan, hatta bazı antropologlara göre bize onlardan daha çok yakın olduğu söylenen bir kuzenimizdir bonobolar. Şempanzeler gibi pan cinsine (şempanze cinsi) ait olan bonobolar, pigme şempanze olarak bilinir. Neredeyse aynı genlere sahip olan bu iki tür aslında çok farklı şekillerde evrimleşmişlerdir. Genetik olarak neredeyse aynı olan bu iki türle aramızda %1.23’lük bir fark vardır sadece. Tüm bu aynılıklar arasında, iki türün çok ciddi farkları vardır. Şempanzeler aynı insan türü gibi saldırgan ve ataerkil bir yapıya sahip iken, bonobolar bunun tam tersi özellikler gösterir. Genelde daha çok anaç, çözümcül ve uysaldırlar.

Susma Haykır Eşcinsel Bonobolar Vardır

Bonoboların en bilinen özelliği ve alamet-i farikası sekse olan düşkünlükleridir. Seks bonoboların sosyal yaşamının en önemli parçasıdır. Bonobolar seks konusunda çok renkli, detaylı becerilere sahiptirler. Birçok seks pozisyonuna sahip olan bonobolar, ön sevişmeye de fazlasıyla hakimler. Öpüşme, sarılma, sürtünme gibi ön sevişme tekniklerini sıklıkla uyguluyorlar. Ayrıca bonoboların cinsel yaşamı sadece dişi – erkek arasında değil, erkek – erkek, dişi – dişi arasında da gerçekleşebilir. Hatta buna yavruları da katılabilir. Dişiler arasında görülen genital sürtünmenin yanı sıra, erkekler arasında yalancı cinsel birleşmeye ve penis eskrimi denilen çeşitli aktivitelere de rastlanılabilir.

www.wired.com

Bonobolar Gerginliklerini Çözmek Ve Sosyal Bağlarını Güçlendirmek İçin Cinselliği Kullanır

Anaerkil bir toplum yapısına sahip olan bonobolar, hayatın merkezine dişileri alırlar. Erkekleri ise filopatriktir (bir canlının belirli bir yerde kalma veya alışkanlıkla geri dönme eğilimi). Annelerine, eşlerine bağlı bir yaşam sürerler. Bonoboların panseksüel olması da dişiler ve erkekler arasındaki çatışmayı azaltmakta çok büyük rol oynamaktadır. Cinselliği hayatlarının merkezine alan bonobolar, tüm sorunlarını bu yolla çözebilirler. Yuval Noah Harari, Homo Deus – Yarının Kısa Bir Tarihi adlı kitabında bonoboların dişi üstünlüğünü ve sorunların çözümünde savaşmak yerine cinselliğin kullanmalarını şu sözlerle anlatıyor:

“Bonobolar gerginliklerini çözmek ve sosyal bağları güçlendirmek için cinselliği kullanır. Beklendiği üzere homoseksüel ilişki de oldukça yaygındır. İki yabancı bonobo grubu karşılaştığında ilk etapta korku ve düşmanlık sergileyerek ormanı çığlıklar ve ulumalar doldurur. Kısa bir süre sonra dişiler tarafsız bir bölgeye çekilir ve yabancıları savaşmak yerine sevişmeye davet eder. Genellikle kabul edilen davet üzerine, birkaç dakika içinde her yer savaş alanına döner ve etraf akla gelebilecek her tür pozisyonda sevişen bonobolarla dolar. Ağaçlardan ters sallanarak bu işi yapanlarına bile rastlanır.”

Harari’nin sözlerinden anlaşılacağı üzere bonobolar sadece sorunları çözmede değil, tanışma aşamalarında da cinselliği kullanır. Seks bonoboların bir çeşit tokalaşma, merhabalaşma ritüelidir. Duke Üniversitesi’nde evrimsel antropoloji alanında yardımcı doçent olan Brian Hare ve bilim yazarı olan eşi Vanessa Woods ise, bonoboların çatışma kültürü hakkında şu sözleri söylemişlerdir:

“Bonobo dünyasında işler gerginleştiğinde, genellikle sosyal ortamı korumak için cinsel aktiviteler ortaya çıkar. Bu herkesin iyi geçinmesine gerçekten yardımcı olur. Ayrıca bonobolar cinsellik dışında, eğer biri üzülürse onu kucaklayıp rahatlatabilirler.”

Bonobolar olası çatışmaların önüne geçebilmek için genellikle meydanı dişilere bırakılarlar. Sosyal hayatın öncüsü olan dişiler, kendi aralarında kaynaşmaları ve sosyal gerilimi azaltmak için cinsel ilişkiye girerler.

www.thecuriousape.com

Yakın akrabamız olan bonoboların, bize ve diğer türlere oranla daha barışçıl, daha uysal ve çözüm odaklı yaşamalarının sebebinin cinsellik üzerine kurulu bir sosyal hayata sahip oldukları aşikar. Yapılan araştırmalara göre seksin stresi azalttığı biliniyor. Teselli ve uzlaşmanın da cinsel davranışların ortaya çıkmasında önemli bir faktör olduğu görülmüştür. Seks bağımlısı bonoboların bu temelde tüm sorunlarını “savaşma, seviş” yöntemiyle çözmesi oldukça işe yarayan, faydalı bir davranış biçimi olduğuna kanaat getirebiliriz. Bonoboların en yakın akrabası olarak tüm sorunları, anlaşmazlıkları, farklılıkları savaşarak, kavga ederek çözüme ulaştırmayan çalışmak yerine, biraz kuzenlerimizi örnek almakta fayda var.

Kaynak: Evrim Ağacı / Yuval Noah Harari: Homo Deus – Yarının Kısa Bir Tarihi

Sosyal medyada paylaş

Ömer Aygül

Ent Dergi Genel Yayın Yönetmeni. Meslek lisesi bilişim teknolojileri mezunu. IT uzmanlığı ve satın alma uzmanlığı alanlarında çalıştı. Taze veganlardan. Şiir ve öykü alanında yazılar yazıyor. Ruh ve beden sağlığını muhafaza etmek için yoga / meditasyon yapıyor. İran sineması ve Abbas Kiarostami ile alakalı onunla ters düşmenizi tavsiye etmem.
Published On: Ekim 18th, 2021Categories: Bilim0 Yorum

Leave A Comment