Amerikan Çevreciliğinde Bir Bölünme

Aldo Leopold, 1948’deki ufuk açıcı makalesi “The Land Ethic”te, Amerikalıları kendi topluluklarını destekleyen toprakları da içerecek şekilde endişe çemberlerini genişletmeye çağırdı. “Şimdiye kadar gelişen tüm etik bireyin birbirine bağlı parçalardan oluşan bir topluluğun üyesi olduğu tek bir öncül üzerine kuruludur” diye savunduğu toprak etiği, toplulukların sınırlarını toprakları, suları, bitkileri hayvanları veya topyekûn anlamda toprağı içerecek şekilde genişletir (Leopold, 219). Leopold’un önerisi, Henry David Thoreau ve John Muir tarafından on dokuzuncu ve yirminci yüzyılın başlarında popüler hale getirilen doğa ve vahşi yaşam hakkındaki fikirleri yeniden gündeme getirdi. Korumacılar olarak adlandırılanlar, “iddialarının geçerli olması için ekonomik olması gerektiği” (Leopold, 226) şeklindeki hüküm süren Muhafazakar(bkz. ç.n.) görüşe karşı çıktılar. Korumacı Gifford Pinchot o meşhur sözüyle “bu maddi dünyada sadece iki şey vardır: doğal kaynaklar ve insanlar” (Callicott 1992) demiştir. Muhafazakarlar, doğa tarafından insan tüketimi için sağlanan metalara değer verirken, Korumacılar, doğanın insan çıkarlarından veya arzularından bağımsız olarak içsel bir değeri olduğuna inanıyorlardı. Muir, ” Tanrı, dünyanın tozundan, ortak temel kaynaktan, Homo Sapiens’i yarattı. Diğer tüm yaratılanları da bizimle aynı malzemeden yaptı… Onlar toprakta doğan arkadaşlar ve bizim ölümlü kardeşlerimizdir” demiştir. (Thousand Mile Walk, Muir, 139).

Amerika’da Korumacılar ve Muhafazakarlar arasındaki bu bölünme çevrecilik gününde bile varlığını sürdürmektedir ve belki de en kolay şekilde modern deniz politikası tartışmalarında tanımlanabilir. Her iki grup da deniz ekosisteminin korunmasının deniz koruma alanları (MPA’lar) oluşturulması gerektirdiğini iddia ediyor, ancak argümanları hem ölçek hem de söylem açısından belirgin şekilde farklılık gösteriyor. Korumacılar tartışmalarını varoluş değeri, manevi bağlantı ve rekreasyon etrafında odaklarken, Muhafazakarlar bunun yerine ekosistemin kendilerine getireceği faydalara, balıkçılığın iyileşmesine ve uzun vadeli ekonomik kazançlara odaklanır. Korumacılar, bir kayıp duygusu ve canlanma olasılığını kendilerine dayanak alırken, Muhafazakarlar halkı ikna etmek için zorlayıcı bilimsel ve ekonomik veriler üretmekle ilgileniyor. Her ikisi de yorulmadan politikacılar, şirketler ve halk arasında lobi kurmak için mekik dokuyor olsa da, Korumacılar tartışmayı kazanıyor. Aldo Leopold’un söylemini taklit eden Korumacılar, son on yılda büyük ilerlemeler kaydettiler ve bir zamanlar balıkçılık istatistikleri ve ekonomik modellerin egemen olduğu deniz koruma tartışmasının gidişatını değiştirdiler. Son yıllarda Yellowstone gibi büyük kara üstü ulusal parklara benzer şekilde çok büyük deniz koruma alanlarına (VLMPA’lar) geçiş, Korumacı retoriğin başarısının kanıtıdır. Ancak mesajımızı iletmek için daha dikkatli akıl yürütme yeteneğini kaybetmeden önce, okyanus savunucularının bu tür Korumacı önlemlerin tarihi etik sonuçlarını ciddiyetle düşünmeleri gerekir.

Vahşi Doğa Ne Pahasına?

Mineral kaynaklarının tükenmesi ve Amerikan bizonunun neredeyse neslinin tükenmesi, on dokuzuncu yüzyılın ortalarında New England ve Midwest ekolojisi üzerindeki insan etkisini gün ışığına çıkardı. Amerikalılar, ülkenin bir zamanlar bol olan doğal kaynaklarının aslında sınırsız olmadığını fark etmeye başladılar ve doğa etiği, Batı’nın el değmemiş doğal ortamlarını temas öncesi koşullarında korumak için umutsuz bir çaba içinde siyasi önem kazandı. Bu nedenle, doğal yaşam felsefesinin merkezinde, “yorgun, sinirli” olmak için uygarlığın dışlanması vardı. Bu nedenle “sarsılmış, aşırı uygar insanlar” teselli ve “yalnızlık” için vahşi doğaya kaçabilirler (Muir, 119) Muir, 121). 1964 tarihli ABD Yaban Hayatı Yasası, daha sonra, vahşi doğayı “dünyanın ve onun yaşam topluluğunun insan tarafından engellenmediği, insanın kendisinin bir ziyaretçi olduğu bir alan” olarak tanımlayarak insanlığın yokluğunu kodlayacak kadar ileri gidecektir. (Hendee ve diğerleri 1990; Nash 1990). Vahşi doğa misyonuna uygun olarak, Yellowstone Ulusal Parkı, 1872’de ABD’de üç bin mil kareden fazla genişleyen ilk korunan vahşi alan oldu. Başkan Ulysses S. Grant tarafından “halkın yararına ve keyfi için halka açık bir park veya hoş bir yer” olarak tahsis edildi ve kalıcı yerleşim veya işgali yasakladı (Act of Dedication 1872). Ne yazık ki, binlerce yıldır parkta yaşayan Kızılderili halkı Sheepeaterlar, vahşi doğaya yer açmak için topraklarından ayrılmaya zorlandı ve parktan tamamen dışlandı, onu “keyfini sürecekleri bir yer” ya da hayatlarını idame ettirebilecekleri bir yer olarak kullanmalarına izin verilmedi. Amerikan hükümetinin bu saldırganlık ve dışlama eylemi, nihayetinde kanlı Nez Perce Savaşı ile sonuçlanan gerginliğe katkıda bulundu (Merchant, 148). Bununla birlikte, Milli Parklar çoğaldı. Başkan Theodore Roosevelt, Muir’in etkisi altında tek başına 230 milyon hektar Amerikan toprağını korudu (Organ et al. 2010). İçsel değer kavramı, bir ulusu, kalan vahşi alanların korunması lehine doğal kaynak çıkarımından vazgeçmeye motive etti. Bilimsel veya ekonomik argümanlar yerine “doğanın ihtişamı ve güzelliği ve insanın evcilleştirilmemiş vahşi doğayla olan manevi bağlantısına dair duygusal kavramlar” “ABD milli park sisteminin yaratılmasına yol açtı” (Auster ve diğerleri 2008). Ancak yirminci yüzyılın başlarında bir dizi Ulusal Park atamasından sonra, Jackson Hole Ulusal Anıtı’nın Başkan Franklin D. Roosevelt’in popüler olmayan adanmışlığının ardından listeler 1940’larda neredeyse durma noktasına geldi. 1927’den itibaren, petrol varisi John D. Rockefeller, Jr., özel sektörü teşvik kisvesi altında Jackson Hole’da arazi satın almaya başladı. Snake River Land Company, Ulusal Park Servisi altında koruma için hükümete devretmek niyetiyle (Daugherty 2004) yine arazileri satın aldı.

Rockefeller, arazi değerlerinin şişmesini önlemek için niyetini gizli tuttu. Toprak sahipleri aldatıldıklarını öğrenince iş işten geçmişti. Rockefeller’ın avukatına yazdığı bir mektupta Wyoming Senatörü Robert Carey şöyle yazdı: “Wyoming’in bu bölümünün sömürülmesini veya Yellowstone müfettişi Horace Albright’ın hırsı veya Bay Rockefeller’ın kuruluşlarının yararına bir tekel kurma” (Righter 1989)… Kongre bölgeyi milli park olarak belirlemeyi reddettiğinde, Roosevelt, Antik Eserler Yasasını, milli parkı Ulusal Anıt olarak adamak için kullandı, yerel çiftçilerin geçim kaynaklarının tehdit edildiğine dair şikayetlerini görmezden geldi ve çiftlik sahiplerini yasal olarak edinilmiş topraklarından çıkardı. Eleştirmenler, Jackson Hole’un bağlılığını “insanların çıkarları ve eğlenceleri için sevindirici bir zemin” olarak değil, hayatta kalmak için doğal kaynaklara güvenenler pahasına zenginlerin yararına olarak gördü.

Ulusal parklarla bağlantılı olarak algılanan adaletsizliklerle gölgelenen ABD’deki arazi koruma, 1948’de durma noktasına gelmişti. Leopold’un “Toprak Etiği”, yeni bir nesil için korumacıların coşkusunu ve vahşi doğayı korumayı, sınırda meydana gelen çevresel değişimin “benzeri görülmemiş şiddeti, hızı ve kapsamı” olarak tanımladı (Leopold, 232). Leopold, vahşi doğadaki öncülleri gibi, çevresel değişimin şaşırtıcı hızından rahatsız oldu ve geçmişteki ekolojik yapının geri dönüşünü özler hale geldi.

Vahşi Doğa Etiğini Genişletme

Arazi koruma mevzuatı yavaşlarken, deniz ve nehir ağzı koruma sorunları Amerikan politikasının ön saflarına yükseldi. Okyanustaki vahşet, II. Dünya Savaşı’ndan sonra giderek daha belirgin hale geldi. Nükleer testler uzak Pasifik atollerini yok ediyordu, Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu, endüstrinin dış düzenlemesinden kaçınmak için kurulmuştu ve Federal Su Kirliliği Yasası, Kongre’den (Kovarik) geçmekte zorlanıyordu. Amerikan deniz ekosistemlerini bu tür çevresel saldırılara karşı korumak amacıyla ABD, Everglades Ulusal Parkı’nı ilk MPA’sı olarak 1947’de, “The Land Ethic”in yayınlanmasından sadece bir yıl önce ve ilk karasal ekosisteminin oluşturulmasından yetmiş yıldan fazla bir süre sonra kurdu. Yine de Leopold’un yazılarının hiçbir yerinde okyanus veya kıyıların korunmasından söz edilmiyor. Bu kopukluk belki de şaşırtıcı değil. Sualtı dünyası doğası gereği insanlığa yabancıdır. Karasal ortamlarda yaşadığımız gerçeğinden dolayı, okyanusla olan etkileşimlerimiz zorunlu olarak yüzeyseldir. Sonuç olarak, “denizi bizden daha ötede görüyoruz… Doğa etiğine sahip bir çoğumuz bile denizi pek düşünmüyoruz” (Safina 2007). Ve talihsiz gerçek şu ki, yüzeyden bakıldığında sağlıklı bir okyanus, sağlıksız bir okyanusla tamamen aynı görünüyor. Muirö okyanusu “bozulmaz” olarak görüyordu çoğunun, rahatlatıcı bir şekilde söyleyebiliriz ki, her zaman büyük ölçüde vahşi, özellikle de deniz olması gerektiğine” inanıyordu (Muir, 121). Okyanus kaynakları, 1950’lerde, 1952’de batı kıyısındaki Pasifik sardalya balıkçılığının sosyal ve ekonomik açıdan feci çöküşü de dahil olmak üzere, balık avlarında keskin düşüşler bildirmeye başlayana kadar sonsuz derecede bol görünüyordu (Radovich 1982). Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, Leopold’un karadakiler için ifade ettiği bozulmamış deniz ekosistemleri için aynı nostaljiyi yaşamaya başladık. Amerikalıları deniz çevresinin korunmasını aramaya iten şey, bu “kayıp duygusu, kalanları koruma arzusu ve gidenleri geri kazanma arzusu”ydu (Auster ve diğerleri, 2008). Greenpeace’in “Balinaları Kurtarın” kampanyası, 1971’de deniz koruma çabalarını popüler hale getirdi ve 1970’lerde çevre mevzuatındaki dalgalanma, sınırlı bir ölçüde deniz sistemlerinin korunmasını içeriyordu. 1972’de, dönüm noktası niteliğindeki Deniz Koruma, Araştırma ve Sığınaklar Yasası, Ulusal Deniz Koruma Alanı Programını (NMSP) kurdu. Amerikan sularında Deniz Koruma Alanı oluşturma… Bununla birlikte, NMSP, balıkçılığın çöktüğü ve altmıştan fazla toplu mercan ağartma olayının okyanus sağlığındaki düşüşe (NOAA) daha fazla dikkat çektiği 1986 yılına kadar korunan bir alanın tahsis edilmesini sağlayamadı (Huppert & Stone 1998).

Korumadan Deniz Koruma Alanlarına

Bugün, dünya çapında balıkçılık aşırı derecede sömürülmektedir. Bilim insanları, tüm büyük yırtıcı balıkların en az yüzde 90’ının okyanustan yakalandığını tahmin ediyor (Myers & Worm 2003). Yine de, deniz habitatlarının korunması karasal ortamların gerisinde kalmaya devam ediyor. Dünya topraklarının yüzde 10-15’i koruma altına alınırken, okyanuslarımızın yalnızca yüzde 2,3’ü “uygarlığın temizleme, ayaklar altına alınması işinden” korunmaktadır (IUCN 2010) (Muir, 120). Neredeyse her üye devlet tarafından imzalanan uluslararası bir anlaşma olan Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin (CBD) belirtilen misyonu, 2020 yılına kadar dünya okyanuslarının yüzde 10’unu korumak; ancak sadece yüzde 6,1’ini koruma yolundayız (ICCB 2013). Deniz bilimciler biyoçeşitliliği, balıkçılığı ve karmaşık gıda ağlarını korumak için yüzde 20-50 arasında korumaya ihtiyacımız olduğunu söylüyor (ICCB 2013). Denizin korunmasına yönelik ilk yaklaşımımız, ticari balıkçılığı ve diğer madencilik faaliyetlerini kısıtlayan küçük Deniz Koruma Alanları (DKA) tasarlamaktı. Bilim insanları ve ekonomistler, enerjimizi, insanların gıda, eğlence ve kültürel uygulamalar için güvendiği, yüksek düzeyde etkilenmiş ekosistemlere yoğunlaştırarak, korumanın sosyal faydasını optimize edebileceğimizi hesapladılar. DKA’lara yönelik bu argümanlar, görünüşte farklı çıkarları olan paydaşları meşgul etti. Örneğin, DKA’ların komşu balıkçılık sahalarına daha fazla ve daha büyük balık sağlaması gerçeği, balıkçılar, turizm operatörleri ve ekolojistler için çekicidir (Roberts 2001). Ne yazık ki, bu parkların yaratılması önemli ölçüde insan ve mali sermaye gerektirir ve ekolojik getirisi nispeten küçüktür. Kullanımlarını ve sınırlarını çevreleyen tartışmalar genellikle karmaşıktır ve genel halk tarafından erişilemez. Korumacılara dikkat edin. Yakın zamanda bir kayıp ve özlem söylemine doğru bir kayma, deniz korumasını çevreleyen yoğun tartışmaları ve hızlı eylemleri teşvik etti. Bu, grafiklerin ve rakamların onları hiçbir yere hızlı bir şekilde götürmediğini fark eden deniz bilimciler ve savunucuları adına belirleyici bir hareketti.

Deniz koruma uzmanı Carl Safina, 2008 tarihli “Deniz Etiğine Doğru” başlıklı makalesinde, deniz korumasını genişletmek için daha fazla veri değil, etikte bir değişikliğin gerekli olduğunu savunmak için Aldo Leopold’a başvurdu: “Hiçbir etik sistem, hiçbir dini gelenek, bize sadece kendimizi düşünme ve geleceği yok etme hakkımız olduğunu söylemez. Topluluk fikrimizi genişletmemiz gerekiyor” (Safina 2008). Safina, deniz korumacıları topluluğundan ezici bir destek aldı ve yazısından bu yana VLMPA’ların hızlı yükselişine tanık olduk. Gezegendeki korunan suların üçte ikisinden fazlası yalnızca on beş VLMPA’ya aittir ve hiçbiri yüksek insan nüfus yoğunluğu veya etkisi olan bir alanı savunmaz (MPAtlas.org). Bu VLMPA’ların amacı, bozulmamış ekosistemleri genişleyen kaynak çıkarma çabalarından korumaktır. Fiili korunan alanlar giderek daha fazla erişime açıldı ve VLMPA’lar onları temas öncesi koşullarında tutmaya çalışıyor. Ancak bu parklar bilimsel temellerden yoksun değiller; MPA’lara gelince, boyut önemlidir. Daha büyük alanların genellikle daha küçük olanlardan daha etkili olduğu düşünülür, çünkü korunan suların hacmi başına daha küçük bir kenara sahiptirler, bu da yasadışı balıkçılar veya kirlilik gibi dış etkilerin DKA’ya sızması için daha az fırsat olduğu anlamına gelir (Jones 2011).

VLMPA’lar, birim alan başına yönetmek için küçük parklardan daha ucuzdur. Ancak bilim adamları ve deniz savunucuları, VLMPA’lardaki son artışın, sağlam bilimden ziyade siyasi rekabet gücüne dayandığından ve bazı alanların CBD kutularını kontrol etmek amacıyla açıkça tasarlandığından endişe ediyor. Son on yılın her VLMPA’sı, deniz korumasında hangi ülkenin öne çıkabileceğini görmek için bir tür MPA silahlanma yarışında bir öncekinden daha büyüktü. Birçok açıdan, bu eğilim ilham verici. Politikacıların denizi gördüğü gerçeği değerli bir diplomatik araç olarak koruma, deniz çevresi için artan küresel bir endişenin kanıtıdır. Ancak okyanusun uçsuz bucaksız alanlarını korumak için çılgınca bir koşuşturma içinde, birçoğu bilimsel gözlemin, mekansal planlamanın ve etik yönetimin ince baskısının VLMPA’ların taşıdığı iyimser manşetlere arka koltukta oturmasından endişe ediyor. Conservation International’dan Les Kaufman, Avustralya’nın South-West Corner Marine Reserve, dünyanın en büyük MPA’sı için en yeni önerisine atıfta bulunarak, “korunan alanın sadece yüzde 3,5’i, petrol ve doğal gazın ve balıkçılık… kimsenin umurunda olmayan bir sürü şey almaktan sakınmalıyız” (Jones 2011). Ayrıca, VLMPA’lar genellikle yerli halkların yaşadığı bölgelere tahsis edilir ve bu topluluklara parklarla ilgili karar verme süreçlerinde nadiren söz verilir, bu da bazen kaynak kullanımlarını sınırlandırır veya yasaklar (Beltrán 2000). Geçmişteki hataları tekrarlıyoruz. İnsanların geçim kaynakları pahasına vahşi yaşamı koruyoruz.

Ayrılığı Kapatmak

Amerikan ekoloji başarı öyküleri ortak bir konuyu paylaşıyor: insan gelişimini nesli tükenmekte olan doğa harikalarıyla karşı karşıya getiren korumacı bir retorik. Leopold’un toprak etiği, doğa ile ilişkimizi yeniden değerlendirmek için değerli bir araç sağlar. Basitçe söylemek gerekirse, “biyotik topluluğun bütünlüğünü, istikrarını ve güzelliğini koruma eğiliminde olan bir şey doğrudur. Aksi yöndeyse yanlıştır” (The Land Ethic, Leopold, 240). Ancak bu direktifin uygulanması sorunlu olmuştur. Daha insan merkezli kaygılar için bir okyanus etiğini korumacı düşüncelerle sentezlememiz gerekiyor. Ortak deniz koruma hedefimize ulaşmak istiyorsak, Korumacılar, bilimsel ve etik ayrıntıların makul bir şekilde göz ardı edilemeyeceğini kabul etmeli ve Muhafazakarlar ise hikaye anlatımı ve maneviyatın politikacıları ve halkı ikna etmede tek başına rakamlardan daha etkili olduğunu kabul etmelidir. “Bir sorun olduğunda katılımcılar tarafından rekabet halindeki çoklu değerlerden biri veya etik olarak algılanan”, deniz korumasının bugün görüldüğü gibi, “uzlaşmanın felsefi olarak tahammül edilemez olduğu için müzakere edilen anlaşma önlenmiştir” (Miller 1992). Okyanusun karşı karşıya olduğu zorluklara karşı birleşik bir cephe oluşturabileceğimiz ve korumamıza en çok ihtiyaç duyan alanları koruyabileceğimiz için koruma ve muhafaza arasındaki tarihi ayrımı kapatmamız gerekiyor. Hepimiz, eğlence, beslenme veya manevi değer için okyanusa bağımlıyız. Okyanus uçsuz bucaksız ve yabancı görünebilir, ancak yine de tüm insanlıkla bağlantılıdır.


Çevirenin Notu: Korumacılar (Preservationists) ve Muhafazakarlar (Conservationists) anlam olarak yakın anlamları çağrıştırsa da temelde birbirinden ayrılan önemli noktalara sahiplerdir. Korumacılar olarak tercüme ettiğim Preservationists terimi toprakların ve doğal kaynakların, insan tüketimi olmaksızın el değmemiş ve bozulmamış biçimde muhafaza edilmesini savunan ve “insanlar güzelliği ve içsel değerleri nedeniyle toprağa erişebilmelidir” düşüncesini örgütleyen bir Amerikan akımı iken Conservationists kelimesi olarak İngilizce’de karşılık bulan Muhafazakarlar’a göre ise mülkiyet ve kamu hizmetleri için değerli olan toprağın insanlara sağlayabileceği şeylerin bulunduğunu, bu amaçla toprağın, yok edilmeden sorumluluk alarak sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.


Okumuş olduğunuz çeviri Caroline Ferguson tarafından İngilizce dilinde www.ceferguson.com adresinde yayınlanmış olup İngilizce’den Türkçe’ye Ent Dergi adına tercüme edilmiştir.

Sosyal medyada paylaş

Ent Ekoloji

Okumuş olduğunuz bu yazı Ent Dergi Ekoloji Editörlüğünün seçkisidir.
Published On: Haziran 30th, 2021Categories: Ekoloji, İklim ve Su0 Yorum

Leave A Comment