Kategoriler
  More

   Ekoköyler

   Sürdürülebilir Toplum: Ekoköyler

   “Hayat en iyi öğretmendir ve doğa sizin için eşsiz bir okul olabilir” Hayatımız boyunca en başta karnımızı doyurmak için;...

   Ekolojik Köyler ve İmece Evi Örneği

   Dünya genelindeki dengesiz kentleşme ve kontrolsüz nüfus artışıyla beraber, doğanın talanı ve hızlı tüketimin sonucunda kentlerdeki yaşam biçimine bir karşı çıkış olarak eko-köylerin oluşum süreçleri başlamıştır. Günümüzde, eko-köy kavramı için birbirinden farklı tanımlamalar bulunmaktadır. On dokuzuncu yüzyıl sosyal bilimcilerinden Charles Fourier, eko-köylerin kavramsal tanımını ve yapısını belirleyen ilk kişidir. Fourier, kapitalist sistemin insanı köleleştirmesine karşı her zaman özgür bireylerden oluşan komünal hayatı savunmuş ve eko-köylerdeki yaşam pratiklerini ortaya koymuştur. Bu noktada karşımıza sıklıkla sürdürülebilirlik kavramı çıkmaktadır.

   Son Yazılar

   Gergedan: Büyük Küfür Kitabı Üzerinden Toplumsal Ahlak Kavrayışımız

   Toplumsal ahlak kavrayışı, insanların birbirlerine olan davranışları ve birbirleriyle kurdukları ilişkide büyük önemi olan bir kavramdır. Gerçekten Ahlak Belamızı...

   “Bekleyiş Unutuş” Üzerine

   Felsefi üslupla yazılan bu zamansız edebi eserin zihnimizle oynaması ve kalbimizi kırması şımarık bir haz uyandırır. Hazza kapıldım.

   Yeni Avukatlık Yasası’nın Getirdikleri Ve Götürdükleri

   Beraberinde birçok sorunu getirecek olan söz konusu yasal değişikliğin, konunun muhatabı ve uzmanı hukukçularla tartışarak, mevcut sorunları gidermeye yönelik bir düzenleme yapılsaydı, daha yerinde olacağı kanaatindeyim.

   Mashrou’ Leila: Ortadoğu’dan Yükselen Politik Ses

   Mashrou’ Leila, Arapların, Müslümanların ve LGBTIQ+ topluluğunun sesini sırtlanmış Ortadoğu’dan yükselen başarılı bir alternatif-pop müzik grubu.