Sosyal medyada paylaş

Yazar: Timewise Araştırma ve Danışmanlık Müdürü Dr. Charlotte Gascoigne

Çevirmen: Ezgi Şahin

Cinsiyetler arası gelir farkı, son aylarda şirketler kendi verilerini yayınlamasının ve şirketlerinin genel durumunu analiz etmelerinin ardından haber gündemlerini meşgul ediyor. Her ne kadar bazen gelir farkının nedenlerini açıklamaya çalışsalar da gerçek hayatı düşündüğümüzde toplum tarafından önemli bir problem gibi görünmedi. Buna rağmen araştırmalar; cinsiyetler arası gelir farkının dört temel nedenini gözler önüne seriyor. Bu dört nedenden üçü için basit bir çözümleri de var: Esnek ve yarı zamanlı işleri daha iyi hale getirmek.

Araştırmanın konusunu ve gelir farkını azaltmaya istekli işverenlerin bu konuda neler yapabileceğini yazdık.

1.Sebep: Üst Düzey Mesleki Rollerde Kadınlara Oranla Erkekler Daha Fazla Yer Alıyor

Ortalama olarak incelendiğinde iş yerlerinde kadınlardan daha fazla erkek olduğunu görüyoruz. İşverenlerin üst düzey çalışanlara, gençlere nazaran daha fazla ödeme yapma eğilimi, gelir farkı üzerinde olumsuz bir etkisi yaratıyor. Ancak bu, eşitsizliğin üstesinden gelinemeyeceği anlamına gelmiyor.

Sorunun merkezinde, üst düzey işlerin doğal olarak yapısında uzun saatler ve süreklilik gerektirmesi ve dolayısıyla bu işlerin esnek veya yarı zamanlı olarak yapılamayacağı varsayımı yatar. Bu varsayım, büyük ölçüde 1950’lerde işe erkeklerin gitmesi ve kadınların erkekleri desteklemek için evde kalmalarından kaynaklanıyor – böylece erkeklerin, hayatın diğer tüm alanlarından soyutlanıp çalışmaya odaklanmalarını sağlıyor.- Günlük çalışma saatleri 10 veya 12 saate kadar çıkmaya başladı ve küreselleşme, gelişen teknoloji ile birçok sektör daha da kötüye gitti. Üst düzey rollere baktığımızda, işçilerini uzun saatlerle çalıştıran işverenlerin durumu daha da kötüleştirdiği aşikardır.

Uzun çalışma saatleri, doğası itibariyle cinsiyete göre farklılık gösteriyor ve dolayısıyla cinsiyetler arasındaki ücret farkını da arttırıyor. Araştırmalar, yüksek eğitimli kadınlar (üst düzey rollerde olma olasılığı en yüksek olanlar) incelendiğinde, cinsiyete dayalı gelir farkının son 25 yılda hiç daralmadığını göstermiştir.

Çözüm: Her İnsanın Çalışabileceği Üst Düzey Bir Planlama

21. yüzyıl’daki çalışma şekli gittikçe amacına uygun olmayan bir hal almaya başladı. Üst düzey rolleri, zamanında çalışmamış insanların çağrılarıyla gerçekleştirilebileceğini varsaymayı bırakmalıyız. Üst düzey rollerde çalışan kadınların başarılı olmak için ‘uyum sağlaması’ gerektiğini düşünmek yerine bu rollerin şu anda sahip oldukları iş gücü için tekrar tasarlanması gerekiyor.

Bu planlama, işçilerin % 90’ının zaten esnek ve yarı zamanlı çalıştığı ya da taleplerini dile getirdiği bir iş gücüne dayanır. Kadınları ve erkekleri, ebeveynleri ve bakıcıları içeren iş gücü, ya çalışmak istiyor ya da çalışmak zorunda kalıyor ancak bunlardan çok azı her şeyin dışında kalarak bunu başarabiliyor.

İş verenler, üst düzey rollerde esnek ve yarı zamanlı çalışmanın imkansızlığını çeşitli nedenlerle ortaya koymaktadır. ‘’Müşteriler izin gününüzde size ihtiyaç duyabilir,’’ ‘’Ekibin sensiz başaramaz,’’ ‘’Uzman bilgisine sahip tek kişi sensin.’’ gibi söylemlerle işçiye geliyorlar. Kısacası; yarı zamanlı çalışırsanız çok fazla bilgiyi kaçırabilirsiniz. Gerçek şu ki, bunların hiçbiri engel teşkil etmeyebilir. Tüm meslekler biraz hayal gücü ve çok fazla kolektif çalışma ile farklı şekilde tekrar tasarlanabilir.

2.Sebep: Bakım Sorumlusu Ve Yarı Zamanlı Mesleklerin Seçimi Cinsiyetlere Eşit Olarak Dağılmıyor

Burada değineceğimiz argüman, kadınların çocuk bakmayı ”seçtiğini” söylüyor; bu yüzden de doğal olarak yarı zamanlı işlerde göstereceği performansın altında bir seyir izliyorlar ve daha az ilerleme fırsatına sahip oluyorlar.

Çocuk doğumlarından sonra gelir farkı artıyor ve ilk çocukları 20 yaşına geldiğinde kadınların saatlik ücretleri erkeklerinkinin yaklaşık üçte birinin altında kalıyor. Özellikle yüksek eğitimli olanlar arasında yarı zamanlı ve tam zamanlı ücrete tabii işlerin oranlarındaki cinsiyet farklılıkları, bu ücret farkının yarısından fazlasını oluşturmaktadır,

Bununla birlikte, bu ilk nedene benzer bir varsayım temel alınır: Yani, yarı zamanlı işler ‘doğal olarak’ daha az kıdemli ve dolayısıyla otomatik olarak düşük ücretlidir. Yarı zamanlı çalışmayı, kadınların ‘seçimi’ olarak konumlandırmak, sadece kadınların daha düşük kazançtan sorumlu olduğunu değil, aynı zamanda işverenlerin bu konuda bir şeyler yapmaları için baskı oluşturduğunu da göstermektedir.

Bu olayda toplumsal beklentiler de devreye girdiğinden İngiltere’deki erkekler yarı zamanlı iş talep etmekte zorlanıyorlar. Hükümet girişimlerinin toplumsal cinsiyet rollerini aktif bir biçimde ele aldığı İskandinav ülkelerinde değişim çok daha hızlı oluyor. Yine de, İngiltere’deki erkeklerin yarı zamanlı çalışmak istediğini biliyoruz; araştırmalar, genç babaların yarısından fazlasının daha az çalışmak ve aileleriyle daha fazla zaman geçirmek için ücret kesintisini göze aldığını göstermiştir.

Çözüm: Bakım Sorumlusu Taleplerini Dengelemek İçin Kadınlar Ve Erkeklere Eşit Fırsat Sağlayan Nitelikli Ve Esnek İşler Yaratmak

İskandinav tarzı hükümet girişimlerinin eksikliği şudur; Cinsiyetler arası gelir farkını kapatmak isteyen işverenler, erkeklerin yarı zamanlı veya esnek çalışmayı tercih etmelerini zorlaştıran kültürel ön yargıların üstesinden gelememektedirler. Çözümün temelinde, yarı zamanlı meslekleri kariyer odaklı insanlar için daha çekici hale getirmek yatıyor.

İlk olarak işverenlerin işleri yeniden tasarlamaları gerekir, böylece çalışanlara yarı zamanlı maaşı vererek için tam zamanlı bir iş veremezler fakat bu tür bir düzen her işveren için uygun değildir. İkincisi ise, yarı zamanlı bir işte kariyer ilerlemesini sağlamak yetmez, aynı zamanda ilgi çekici olmasını sağlamak için işleri her düzeyde yeniden tasarlamaları gerekir.

3.Sebep: Kadınlar Düşük Ücretli Rollerde Ve Sektörlerde Çalışmayı Tercih Ediyor

Daha düşük ücretli mesleklerin çoğu, geleneksel açıdan kadınlar tarafından yapılıyor. İnsan ve bakım becerileri bakımından ‘kadınsı” olarak kabul edilen meslekler de kadınlar tarafından yapılıyor. Kadınlar; hemşire, öğretmen veya tezgâhtar olarak çalışmayı “seçiyorlar”, erkekler ise cerrah, inşaat işçisi ya da mühendis olmayı “seçiyor”. Buradaki asıl mesele, geleneksel olarak kadın becerilerinin değerini düşürmemizdir ve bunun değişmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor.

Ancak kadınlar hakkında şöyle bir algı daha var: Daha fazla esneklik sundukları için veya daha fazla aileleriyle vakit geçirmelerini sağladıkları için düşük ücretli meslekleri seçiyorlar. Çocukları ücretli bir işin önünde tutmak kadınlar için bir seçenek değil ve uygulanabilirliği yok fakat bunun bir ‘’seçim’’ olduğu algısı, cinsiyetler arası gelir farkını hayatın bir gerçeği olarak konumlandırıyor ve işverenleri bunu değiştirme sorumluluğundan da kurtarıyor.

Çözüm: Tüm Sektörleri Kısmi Zamanlı Ve Esnek Çalışmaya Açmak

Geleneksel olarak erkek işçi çalıştıran sektörleri ve meslekleri esnek çalışmaya açmak, daha fazla kadının da bu işlerde çalışmasını ve daha fazla erkeğin yarı zamanlı çalışmaya geçmesini teşvik edecektir. Bu rollere esnek bir ilerleme sağlamak, yarı zamanlı çalışanların kariyerlerini daha adil bir şekilde geliştirmelerini sağlayacaktır.

4. Sebep: Kadınlara Aynı İş İçin Erkeklerden Daha Az Ödeme Yapılıyor

Eşit ücret sorunu ile cinsiyetler arasındaki gelir eşitsizliği arasındaki farkı ele aldığımızda gerçek bir karışıklık olduğunu görüyoruz. Daha önce açıkladığımız gibi, büyük ölçüde yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı cinsiyetler arası gelir farkı, erkekler için ortalama saatlik ücret oranı ile kadınlar için ortalama saatlik ücret oranı arasındaki farka dayanmaktadır. Buna karşılık, eşit ücret konusunda yapılan ayrımcılıklardan biri de şudur: Erkeklere ve kadınlara aynı işi yapmak için farklı miktarlar ödemek. Dolayısıyla bu, cinsiyetler arası gelir farkını besler fakat aynı şey değildir.

Çözüm: Aynı Meslek Rolleri İçin Kadınlara Daha Az Ödemeyi Durdurun

Günümüzde esnek bir çalışma çözümüne ihtiyacımız yok; 1970’lerde Eşit Ücret Yasası’nda zaten kadınlara ve erkeklere eşit olarak ödenmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. Yukarıda tanımlanan kadın meslek rollerini incelediğimizde, aynı varsayımlardan kaynaklandığını belirtmek gerekir.

Öyleyse; kültürel ön yargıların, toplumsal varsayımların ve iş yeri işleyişindeki aksaklıkların cinsiyetler arasındaki gelir farkına katkıda bulunduğu açıktır. Timewise olarak, esnek iş planındaki gelişimlerin bu konuda atılacak bir adımın anahtarı olduğunu çok daha iyi biliyoruz.

Kaynakça: https://timewise.co.uk/article/article-real-reasons-behind-gender-pay-gap


#ÇocukİstismarınınAffıOlmaz

Sosyal medyada paylaş

Ezgi Şahin

Ezgi Şahin
Ege Üniversitesi Almanca Mütercim–Tercümanlık öğrencisi ve Ent Dergi'de Yazı İşleri Müdürü. Çokça sanat tarihi, feminizm, toplumsal cinsiyet, felsefe okumaları yapıyor. 41 kere feminist, Arthouse canlısı. Gezmeyi ve an'ları fotoğraflamaktan hoşlanır. Çocukken okuduğu bir sözse hep zihninin bir köşesinde: ‘’….ve ölüm vaktim geldiğinde aslında hiç yaşamamış olduğumu keşfetmemek için.’’

Leave A Comment