Yazar: UN Women

Çeviri: Ezgi Şahin

 

Birleşmiş Milletler Kadınları, bu yılki Uluslararası Kadınlar Günü temasını duyurdu: ‘’Liderlik Konumunda Kadınlar: COVID-19 dünyasında daha eşit bir geleceğe ulaşma hedefi’’

Tema, dünya çapında kadınların daha eşit bir gelecek inşa etmesine ve COVID-19 salgınını atlatma konusundaki muazzam çabalarına dikkat çekiyor. BM Kadının Statüsü Komisyonu’nun 65. oturumunda temaya benzer bir şekilde ‘’Kadınların toplumsal yaşama tam ve etkili katılımı konuşuldu.

Karar alma süreçlerinin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için şiddetin ortadan kaldırılması gibi birçok konuya daha değindiler. Bu alanda öncü şirket, Generation Equality kadınların yaşamın her alanında karar alma hakkı, eşit ücret, ücretsiz tedavi ve ev işlerinin eşit paylaşımı, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddete son verilmesi ve sağlık hizmetlerinin karşılanması çağrısında bulundu.

Kadınlar sağlık çalışanları, bakıcılar, yenilikçiler, topluluk organizatörleri ve salgınla mücadelede ulusal liderler olarak COVID-19 krizinin ön saflarında yer alıyorlar. Kriz hem kadınların katkılarının merkeziyetini hem de taşıdıkları orantısız ve fazla yükü vurguluyor. Kadın liderler ve kadın kuruluşları, COVID-19 müdahale ve iyileştirme çabalarında etkili bir şekilde liderlik edebilmek için becerilerini, bilgilerini ve iş ağlarını kullanıyorlar.

Kadınlar bu dönemde farklı deneyimler, bakış açıları ve yetenekler ortaya koyuyorlar. Herkes için daha iyileştirici kararlara, politikalara ve yasalara yeri doldurulamaz katkılarda bulunuyorlar. Bu durum artık günümüzde her zamankinden daha fazla kabul görüyor.

COVID-19 salgını dalgasını durdurma konusunda uygulanacak tedaviye ve sosyo-ekonomik etkilerine yanıt verme konusunda daha başarılı olan ülkelerin büyük bir çoğunluğuna kadınlar başkanlık ediyor.

Örneğin; Danimarka, Etiyopya, Finlandiya, Almanya, İzlanda, Yeni Zelanda ve Slovakya’daki hükümet başkanları bu konuda oldukça etkili rol oynadılar. COVID-19’a verdikleri ulusal tepkilerinin hızlılığı, kararlılığı ve etkinliğinin yanı sıra; hakikate dayalı, şeffaf bir halk sağlığı bilgilendirmesi de sağladılar. Buna rağmen halen kadınlar dünya çapında sadece 20 ülkede devlet ve hükümet başkanı olarak görev yapıyorlar.

Kadınların katılımı ve liderliğinin önündeki kalıcı sosyal ve sistemik engellere ek olarak, COVID-19 salgınıyla yeni engeller ortaya çıktı. Dünyanın her yerinde kadınlar artan aile içi şiddet, ücretsiz bakım görevleri, işsizlik ve yoksullukla karşı karşıyadır.

Ön saflarda çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluştursa da ulusal ve küresel COVID-19 politika alanında kadınlar orantısız ve yetersiz temsil ediliyor. Pandemiyle hazırlık ve mücadelede kadın haklarını korumak, kadın liderliğinin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanmak için tüm farklılıkları kucaklayan kadın ve kız çocuklarının bakış açılarını bütün alanlarda, pandeminin tüm aşamalarına entegre edilmeli; politika ve programların uygulanması buna göre şekillendirilmelidir.

 

Kaynakça: UN Women. ”International Women’s Day”. 07 Mart 2021, https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/11/announcer-international-womens-day-2021

Sosyal medyada paylaş

Ezgi Şahin

Ege Üniversitesi Almanca Mütercim–Tercümanlık öğrencisi ve Ent Dergi'de Yazı İşleri Müdürü. Çokça sanat tarihi, feminizm, toplumsal cinsiyet, felsefe okumaları yapıyor. 41 kere feminist, Arthouse canlısı. Gezmeyi ve an'ları fotoğraflamaktan hoşlanır. Çocukken okuduğu bir sözse hep zihninin bir köşesinde: ‘’….ve ölüm vaktim geldiğinde aslında hiç yaşamamış olduğumu keşfetmemek için.’’
Published On: Mart 8th, 2021Categories: ENT Kadın, Feminizm, Kadın0 Yorum

Leave A Comment