Cinsel Terimler Sözlüğü2021-06-09T19:31:04+03:00

Cinsel Terimler Sözlüğü

UYARI
Bu sözlükte tanımlanan bazı terimler tetikleyici olabilir. Sözlükte göreceğiniz bazı kavramlar ve tanımlar geçmişte yaşadığınız travmatik bir olayın farkında olduğunuz veya olmadığınız etkilerini yeniden hatırlatabilir; kaygınızı arttırabilir, deneyiminizin zihninizde canlanmasına neden olabilir. Bu sebeple sözlüğü okumadan önce kendinizi hazırlamanızı, ara vererek okuma yapmanızı, tetiklendiğinizi hissettiğiniz an okumaya ara vermenizi ve kendinizi hazır hissedene kadar okumaya devam etmemenizi öneririz. Tekrar hazır olduğunuzda ve kendinizi güvende hissettiğinizde yeniden okumaya devam etmenizi tavsiye ederiz.

Gender non-conforming (Cinsiyet Reddedici)2021-05-06T23:33:50+03:00

Toplum tarafından kabul görmüş cinsiyet ifadelerini ve rollerini kabul etmeyen kişileri ifade eder.

 

Thirdgender (Üçüncü Cinsiyet)2021-05-06T23:33:13+03:00

Kişilerin hem kendileri hem de toplum tarafından kadın ya da erkek olarak kategorize edil(e)memesi durumudur.

Genderqueer (Toplumsal Cinsiyet Yıkıcı)2021-05-06T23:31:23+03:00

Toplumsal cinsiyet rollerini yıkan, bunların dışında da davranış ve varoluş şekillerini sergileyen kişilerdir.

Genderfluid (Akışkan Cinsiyet)2021-05-06T23:34:41+03:00

Kişinin kendini kadın ve erkek cinsiyetinin akışkan bir karışımı olarak tanımlamasıdır.

Bigender (Çift Cinsiyet)2021-05-06T23:34:46+03:00

Hem erkeksi hem de kadınsı rollerle ilgili kültürel özellikler gösteren çift cinsiyetli kişilerdir.

Non-binary (İkilik Dışı)2021-05-06T23:34:56+03:00

Kişinin beyanının, ikili cinsiyet sisteminin kadın ve erkek kategorilerinin dışında olmasıdır. Non-binaryler, kendini kadın veya erkek kimliği içinde tanımlayabilir, kadınlık veya erkekliğin dışında cinsiyetlere sahip olabilir veya hem kadınlık hem de erkeklik durumlarını kabul edebilir. Bu yüzden daha çok bir spektrum olarak düşünülebilir ve non-binarylerin cinsiyet algılayışı birbirinden farklı olabilir.

Trans2021-05-06T23:27:12+03:00

Kişinin doğumda atanmış cinsiyetiyle cinsiyet kimliğinin uyuşmaması durumudur. Trans terimi kişinin cinsiyet kimliğiyle ilgilidir ve herhangi bir cinsel yönelimi ifade etmez.

Doing Gender (İçselleşmiş Cinsiyet)2021-05-07T21:35:00+03:00

Toplum tarafından ikili cinsiyet sistemi çerçevesinde belirlenmiş “normal” kadın ve erkek olarak görülmek için tekrarlanan davranışlardır. Çoğu zaman çevre ile etkileşim sürecinde küçüklükten beri öğretilebilen bu davranış kalıplarının farkında olunamayabilir.

Sorgulayan (Questioning)2021-05-06T23:25:45+03:00

Cinsel yönelimini, cinsel kimliğini henüz belirlememiş, kendini sorgulama aşamasında olan kişiler için kullanılır.

Spektraseksüel2021-05-06T23:25:02+03:00

Birçok cinsiyete, toplumsal cinsiyetlere ya da cinsiyet kimliklerine romantik ya da cinsel çekim hissedenleri tanımlayan bir terimdir.

Skolyoseksüel2021-05-06T23:24:06+03:00

Kendini belli bir cinsiyetle tanımlamayan (agender) kişilere karşı ilgi duyan kişilerdir.

Sapyoseksüel (Zeka Sevici)2021-05-06T23:23:28+03:00

Kişinin cinsel kimliğinden ziyade zeka ve bilgi birikimlerine cinsel ilgi duyan kişilerdir.

Kuir2021-05-06T23:22:42+03:00

LGBTİQ+ şemsiyesi altındaki herkesi kapsayan bir çatı terimdir. Aynı zamanda cinsel yönelimleri ve cinsiyet tanımları değişken olan kişiler tarafından da kullanılır. İkili cinsiyet sınıflandırmasının dışında bir tanımdır. İngilizcede ‘tuhaf, acayip’ anlamına gelen bu kelime negatif baskıyı kırmak amaçlı kullanılıyor. Tüm LGBTİQ+ kişiler tarafından kullanılmayabilir.

Pangender (Bütüncül Cinsiyet)2021-05-06T23:21:55+03:00

Bütün cinsiyetleri taşıdıklarını hisseden kişileri ifade eder.

Agender (Cinsiyetsiz Cinsiyet)2021-05-06T23:35:06+03:00

Kendilerini cinsiyetsiz olarak tanımlayan kişilerdir. Bu kişiler kendilerini herhangi bir cinsiyete ait hissetmezler.

Poliseksüel (Çokluseksüel)2021-05-06T23:20:40+03:00

Birden fazla cinsiyet kimliğine karşı cinsel ilgi duyan kişiler için kullanılır. Bu kişilerin ilgi duydukları kişiler ikili cinsiyet sisteminin dışında kalan cinsiyet kimliklerine sahip olabilir.

Panromantik (Tümromantik)2021-05-06T23:20:04+03:00

Tüm cinsiyet kimliklerine karşı romantik çekim hisseden kişiler için kullanılır. Romantik çekimle birlikte cinsel çekim olması şart değildir.

Omniseksüel/Panseksüel (Tümseksüel)2021-05-06T23:19:22+03:00

Tüm cinsiyet kimliklerine karşı cinsel ilgi duyan kişiler için kullanılan bir terimdir. Biseksüellikten farklı olarak -ikili cinsiyet sisteminin dışında- agender, bigender gibi diğer cinsiyet kimliklerine de ilgi duyarlar.

Natrans/Cis (Gender)2021-05-06T23:35:19+03:00

Doğumda atanan cinsiyetleri ile cinsiyet kimlikleri eşleşen kişilerdir.

Multiseksüel2021-05-06T23:17:07+03:00

Kişilerin birden fazla cinsiyete duygusal ya da cinsel ilgi duydukları, birden fazla cinsel yönelimi kapsayan geniş bir terimdir.

Monoseksüel2021-05-06T23:16:10+03:00

Sadece tek bir cinsiyete karşı romantik ya da cinsel ilgi duyan kişiler için kullanılır. Birden fazla cinsel yönelimi içine alan kapsayıcı bir terimdir. Bu terim altındaki cinsel yönelimlerden bazıları heteroseksüel, gey ve lezbiyen olabilir.

Lezbiyen2021-05-06T23:15:24+03:00

Diğer kadınlara karşı romantik ya da cinsel ilgi duyan kadınlardır. Bazılarına kötü bir haberimiz var: Lezbiyen mezbiyen var öyle bir şey.

Homoseksüel (Eşcinsel)2021-05-07T21:32:39+03:00

Kendiyle aynı cinsiyetten olanlara karşı duygusal ve cinsel ilgi duyan kişileri tanımlar. LGBTQIA Research Center bu terimin kullanımının geçmişte kaldığını, tarihsel açıdan olumsuz çağrışımlar yapabileceğini belirtir.

Homoromantik (Eşromantik)2021-05-07T21:32:47+03:00

Kendiyle aynı cinsiyettekilere karşı romantik ilgi duyan kişilerdir. Cinsel olarak aynı cinsiyetten kişilere ilgi duymayabilirler.

Heteroseksüel (Başka-Seksüel)2021-05-07T21:32:55+03:00

Kendininkinden farklı cinsiyete karşı cinsel ilgi duyan kişilerdir.

Heteromantik (Başka-Romantik)2021-05-07T21:33:03+03:00

Kendininkinden farklı cinsiyete veya cinsiyetlere romantik ilgi duyan kişilerdir. Aynı zamanda cinsel ilgi duymayabilirler.

Jineseksüel2021-05-06T23:11:22+03:00

Cinsel yönelimden bağımsız olarak feminenliğe ilgi duyanlar için kullanılan bir terimdir. Feminenlik bir cinsiyete özgü değildir. Bu yüzden jineseksüel olan biri aynı zamanda başka bir eğilimle de özdeşleşmiş olabilir.

Gey2021-05-06T23:10:39+03:00

Eşcinsel anlamında bir sıfattır. Sadece kendisi ile aynı cinsiyetten kişilere karşı cinsel ve romantik çekim hisseden kişiler için kullanılır. Bu terim tüm cinsiyetleri kapsar.

Demiseksüel (Romantik-Seksüel)2021-05-07T21:33:22+03:00

Güçlü bir romantik ve duygusal bağ kurmadan başka birine cinsel çekim hissetmeyen kişilerdir.

Demiromantik (Seksüel-Romantik)2021-05-07T21:33:33+03:00

Güçlü bir duygusal ya da cinsel bağ kurmadan başkasına karşı romantik ilgi duymayan kişilerdir.

Biseksüel (İkili-Seksüel)2021-05-07T21:33:41+03:00

Her iki cinsiyetten olan kişilere karşı cinsel çekim duyan kişilerdir. Bu çekim her iki cinsiyete de eşit oranda olmak zorunda değildir ve zaman içinde çekimin derecesi değişebilir.

Biseksüel (İkili-Seksüel)2021-05-07T21:33:48+03:00

Her iki cinsiyetten olan kişilere karşı cinsel çekim duyan kişilerdir. Bu çekim her iki cinsiyete de eşit oranda olmak zorunda değildir ve zaman içinde çekimin derecesi değişebilir.

Biromantik (İkili-Romantik)2021-05-07T21:33:57+03:00

Her iki cinsiyetten olan kişilere karşı romantik ilgi duyan kişilerdir. Bu ilgi her iki cinsiyete de eşit oranda olmak zorunda değildir ve zaman içinde ilginin derecesi değişebilir.

Bimeraklı2021-05-06T19:30:58+03:00

Temel cinsel yönelimi dışındaki cinsel veya romantik ilişkileri deneyimlemeye merak duyan kişilerdir. Biseksüellerden farklı olarak bu kişilerde, diğer yönelim için bir içselleştirme yoktur.

İnterseks2021-05-06T19:30:03+03:00

Kişinin birçok insandan daha farklı penis veya vulvaya, iç üreme organlarına veya iç salgı bezlerine sahip olma durumudur. XX veya XY kromozomlarına sahip olmayan kişilere de interseks denir. Tek tip bir interseks bedeni yoktur.

Otoseksüel (Kendine Seksüel)2021-05-07T21:34:10+03:00

Kendilerine karşı cinsel çekim hisseden kişilerdir. Başka insanlara karşı da cinsel çekim hissedebilirler.

Otoromantik (Kendine Romantik)2021-05-07T21:34:20+03:00

Kendilerine karşı romantik çekim hisseden kişilerdir. Bu, diğerlerine karşı romantik çekim hissetmedikleri anlamına gelmez.

 

Aseksüel2021-05-06T19:27:19+03:00

Cinselliğe ya da partnerli cinselliğe ilgi duymayan kişilerdir. Cinsel dürtü eksikliği değil; farklılığıdır. Aseksüellik kişisel ve dini inançların getirdiği bir cinsellikten kaçma durumu değildir. Aseksüellerin duyduğu cinsel yönelim değişkenlik gösterebilir. Bazıları hiçbir şekilde cinsel çekim duymazken, bazıları partnerli cinsel aktivitelerde bulunabilir. Aseksüel olmak, kişinin romantik çekim duymayacağı anlamına gelmez. Daha çok şemsiye bir kavram olarak kullanılır. Sekssiz aşklar da vardır!

Maseksüel2021-05-06T19:26:27+03:00

Cinsel yönelimden bağımsız olarak masküleniteye ilgi duyan kişilerdir. Geçmişte homofobik kişiler tarafından ‘androseksüel’ terimi kullanılmıştır. Trans erkekleri dışlayan bir ifade olduğu için bu yönelime sahip kişiler maseksüel ifadesini tercih ederler.

Alloseksüel (Başkasına-Seksüel)2021-05-07T21:34:28+03:00

Başkalarına karşı cinsel çekim hisseden kişilerdir. Bu kişiler kendilerine karşı da cinsel çekim hissedebilirler.

Aromantik2021-05-06T19:24:44+03:00

Herhangi birisine karşı cinsel çekim hissede(bile)n fakat romantik bir çekim hissetmeyen kişilerdir.

Alloromantik (Başkasına-Romantik)2021-05-06T19:23:55+03:00

Başkalarına karşı romantik ilgi duyan kişilerdir. Bu kendine karşı romantik çekim hissetmediği anlamına gelmez.

Cinsel Yönelim2021-05-07T20:22:46+03:00

Kişinin cinsel ya da duygusal olarak hangi cinsiyete veya cinsiyetlere ilgi duyduğunu ifade eden bir terimdir. Doğrusu, yanlışı, normali, anormali yoktur. Tercih değildir, yönelimdir.

Toplumsal Cinsiyet2021-05-07T20:22:56+03:00

Kişilerin beden özellikleri üzerinden sınıflandırılarak “eril” ve “dişi” şeklinde iki kategoriye indirgendiği cins ya da eşey biyolojiye ait bir kavramdır. Kişinin biyolojik cinsiyetinin doğrudan bir sonucu olmak zorunda değildir; toplumsal benliğini nasıl algıladığı ile ilgilidir. Bu yüzden içsel bir kavramdır ve kişinin kendine dair beyanını esas almaktadır.

Atanmış Cinsiyet2021-05-07T21:29:53+03:00

Dış genital özelliklere bakılarak gebelikte ya da doğumda atanan cinsiyet etiketidir. Çoğunlukla kadın ve erkek olmak üzere ikili cinsiyet sistemi ile sınırlıdır. Kişinin beyanı olmadan belirlendiği için atanmış cinsiyet denir. Biyolojik cinsiyet ya da bedensel cinsiyet ifadeleri de kullanılmaktadır. Kişiye toplum tarafından dayatılan davranış biçimleri, atanmış cinsiyet çevresinde şekillenir. Rektörün seçilmişi; cinsiyetin beyan edilmişi makbuldür. İkisinin de atanmışından hayır gelmez.

Yumurtlama / Ovülasyon2021-05-07T21:30:03+03:00

Yumurtalıklardan yumurta atılmasıdır. Genellikle regl döngüsünün ortalarında olur. Yumurtalıklarda büyüyen yumurta kesesinin çatlamasıyla serbest kalan yumurtanın fallop tüplerine hareket etmesi olayıdır.

Vajinal Akıntı2021-05-07T21:30:10+03:00

Vücudun vajinayı temizleme ve koruma yöntemi olarak kullandığı bir vücut fonksiyonudur. Cinsel uyarılma ve yumurtlama gibi durumlarda akıntı artabilir. Egzersiz, doğum kontrol haplarının kullanımı ve duygusal stres de akıntıda artışa neden olabilir. Bazen enfeksiyon sebebiyle vajinadan farklı renkte ve kokuda akıntılar gelebilir. Bunlar vücudun kişiye verdiği sinyallerdir ve doktora başvurulmalıdır.

Vajinal Rüzgar2021-05-07T21:30:22+03:00

Vajinanın genişleyip daralması sonucu içerde kalan havanın dışarı çıkmasıdır. Vajinal rüzgarda ses de çıkabilir. Cinsel ilişki, spor ya da gündelik hareketler esnasında olabilir. Aynı zamanda bu durum kişinin daha önce cinsel ilişkiye girdiğine dair bir kanıt olamaz. En iyisi siz oraları hiç karıştırmayın, sonra rüzgar çarpmasın!

Testosteron2021-05-06T19:15:26+03:00

Testisler ve yumurtalıklar tarafından üretilen bir hormondur. Çok az bir miktarda da böbreküstü bezlerinden salgılanır. Yüz ve vücut kılları gibi ikincil cinsiyet organlarının gelişimini testosteron sağlar.

Östrojen2021-05-06T19:14:06+03:00

Yumurtalıklar tarafından üretilen bir hormondur. Fonksiyonlarından biri adet dönemini düzenlemeye yardımcı olmaktır. Östrojen hem penislilerde hem de vulvalılarda bulunur. Üreme döneminde vulvalılarda seviyesi çok daha yükselir. Östrojen aynı zamanda kasık ve koltukaltı kılları, meme gibi ikincil cinsel organların gelişimini sağlar.

Menarş2021-05-06T19:12:41+03:00

İlk regl döngüsüdür. Gelişim hızı, genetik, iklim gibi faktörlere bağlı olarak farklı yaşlarda tecrübe edilebilir. Bazen yaş sekize kadar inebilir ve bu durum normal olabilir. İlk regl tecrübesi önemlidir. Ergenlik çağına yaklaşan çocukların bu konuda sağlıklı ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerekir. Regl ile ilgili bilgilendirme regli deneyimleyecek veya deneyimlemeyecek her çocuğa yapılmalıdır.

Vajinal Islanma (Lubrikasyon)2021-05-07T21:30:36+03:00

Yumurtlama döneminde veya cinsel uyarılma ve cinsel ilişki sırasında -herkeste ve her zaman olmamak kaydıyla- vajinanın kaygan duruma gelmesidir. Vajinal ıslanma mutlaka temas gerektirmez, zihinsel uyarılma da ıslanma için yeterli olabilir. Sıvının doğal kayganlaştırıcı özelliği vardır.

Regl/Menstruasyon2021-05-07T21:30:48+03:00

Döllenme olmaması durumunda; rahmin iç dokusunda döllenmiş yumurta için hazırlanan dokunun ve döllenmeyen yumurtaların kanama ile vücuttan atılmasıdır. Ergenlik dönemiyle başlayıp menopoz ile sonlanır. Bir hastalık, kirlilik hali değildir. Utanıp saklanacak şeyler pedler değil kirli düşüncelerdir! Regl kanından değil, öldürülen kadınların kanından utanın!

Regl Döngüsü/Menstrual Döngü2021-05-07T21:31:02+03:00

Bir reglin ilk gününden bir sonraki reglin ilk gününe kadar olan süreyi ve bu sürede hormonların etkisiyle vücutta gerçekleşen fizyolojik olayların tümünü kapsayan süreçtir. Bir regl döngüsü genellikle 28 gün sürmekle birlikte 21 ile 35 gün arası normalin alt ve üst sınırları olarak kabul edilir.

Menopoz2021-05-06T19:06:41+03:00

Dünya Sağlık Örgütü, menopozu yumurtalıkların aktivitelerini kaybetmeleri sonucu adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi olarak tanımlamaktadır. Tıpkı bebeklik, ergenlik, cinsel olgunluk gibi hayatın bir dönemidir. Bir hastalık değildir. Menopoz döneminde yumurtalıklar aktifliğini yitirdiği için üreme sona erer. Her vulvalının menapoza girme yaşı, menopoz belirtileri ve bunlardan etkilenme şekilleri farklıdır.

Cinsel Faaliyet2021-05-07T21:31:17+03:00

Cinsel dokunma, öpüşme, oynaşma, sarılma bazen de cinsel ilişki anlamına gelen kapsayıcı bir terimdir. Kimin neresini kapsadığı kimseyi ilgilendirmez.

Anal Seks / Anal Birleşme2021-05-07T21:31:31+03:00

Penis, herhangi bir vücut parçası veya seks objesinin anüs ile farklı amaçlarla ve onay çerçevesinde birleşmesine denir. Halk arasında ‘ters ilişki’ olarak da anılır. Haz alma amacıyla yapılabilir; fakat her zaman haz ile sonuçlanmayabilir. Anüs, bol sinir ucu içerdiği için erojen bir bölgedir, uyarılabilir. Bu bölgede vajinadaki gibi kayganlaştırma özelliği olan sıvılar salgılanmadığı için kayganlaştırıcı kullanılması tavsiye edilir. Eğer kanama oluyorsa hatalı bir uygulama olabilir, güvenli anal seks yöntemlerine bakmanızı öneririz. Bu arada seksin tersi düzü yoktur, çift taraflı kullanılır.

Vajinal Seks / Vajinal Birleşme2021-05-07T21:31:49+03:00

Penis, seks oyuncağı veya yapay penisin vajina ile farklı amaçlarla ve onay çerçevesinde birleşmesine denir. Haz alma amacıyla yapılabileceği gibi, vajinası olan herkes vajinal ilişki yaşamayabilir veya vajinal ilişkiden keyif almayabilir.

Oral Seks / Oral Birleşme2021-05-07T21:32:07+03:00

Penis, testisler, meme, klitoris, vulva ya da anüs gibi erojen bölgelerin ağız yoluyla, farklı amaçlarla ve onay çerçevesinde uyarılmasıdır. Haz alma amacıyla yapılabilir; fakat her zaman haz ile sonuçlanmayabilir. Sadece penisli kişilere yapılmaz. Vulva oral seksi vardır! Utanılacak bir şey değildir ve kimi zaman hazzı artırabilir.

Ön Sevişme2021-05-07T21:32:23+03:00

Cinsel uyarılma evresidir. Kişinin cinsel birlikteliğe psikolojik ve fiziksel olarak alışması dönemidir. Kişilerin haz duyduğu aktivitelere göre şekillenebilir, sınırları kimse tarafından çizilemez. Belki bir bakış belki bir söz belki de fiziksel bir temas ile başlar, seks evresine geçene kadar devam edebilir. Bu evrenin gerçekleştirilmesi seksten alınan hazzı olumlu yönde etkileyebilir. Her ön sevişme, seks ile sonuçlanmak zorunda değildir.

Islak Rüya2021-05-06T18:56:26+03:00

Uyku esnasında, penisten meni ve vajinadan vulva boşalma sıvısı çıkışına verilen isimdir. Islak rüyalar istemsiz şekilde, kişi derin uykudayken ve genellikle ergenlik dönemi, yani 11-18 yaşlar arasında, olabilir. Islak rüyaların, kişi tarafından görülen rüyalar ile alakası olmayabilir; bedensel bir süreçtir. Rüyalanmak ya da düş azması olarak da bilinir. Karanlıkta hormon salınımı arttığı için gece uykudayken gerçekleşme oranı yüksektir.

Cinsel İlişki (Seks)2021-05-06T18:55:02+03:00

Kişilerin onayı dahilinde farklı amaçlarla gerçekleştirilen bedensel ilişkilerin bütünüdür. Vajinal seks, anal seks, oral seks, parmaklama, dildo ve benzeri seks oyuncaklarının kullanımını da kapsayan bir seri davranış biçimidir. Onay barındırmayan hiçbir bedensel birliktelik seks değildir! Onay yoksa seks yoktur!

Penetrasyon2021-05-06T18:53:08+03:00

Cinsel birleşmedir. Vajina, anüs ya da ağız ile vücudun herhangi bir parçası (parmak, penis, el vb.) veya seks oyuncaklarının birleşmesini ifade eder.

Mastürbasyon2021-05-06T18:51:24+03:00

Kişinin kendi kendini uyardığı cinsel davranış olarak bilinir. Fakat başka biri tarafından cinsel ilişkiye girmeden ya da seks oyuncağı kullanılarak da yapılabilir. Sürtünme yoluyla cinsel organın uyarılmasıdır. Mastürbasyon tamamen kişinin tercihine bağlıdır. Mastürbasyon yapmak; partnere olan ilgiyi, ilişkiden alınan hazzı azaltmaz. Partneri aldatmak anlamına gelmez. Sadece yalnız insanlar için değildir. Menstrual döngüyü etkilemez, hormonal bozukluk oluşturmaz tam tersine mutluluk hormonu salınımı arttırır. Mastürbasyon yapmak ayıp değildir.

Meni2021-05-05T14:35:09+03:00

Boşalma sırasında penisten çıkan, içerisinde spermleri bulunduran sıvıdır.

Vulva Boşalma Sıvısı2021-05-05T14:33:25+03:00

Vulvalılarda, boşalma ve fışkırtma sırasında çıkan sıvıdır. Bkz. Fışkırtma Sıvısı.

Fışkırtma Sıvısı2021-05-05T14:33:23+03:00

Vulvalılarda, boşalma ve fışkırtma sırasında çıkan sıvıdır. Bkz. Vulva Boşalma Sıvısı.

Fışkırtma (Squirting)2021-05-07T20:22:29+03:00

Vulvalılarda, cinsel uyarılmayla birlikte idrar yolundan vulva boşalma sıvısının fışkırma şeklinde çıkışıdır. Sadece pornolarda olmaz. Hazzın ölçütü değildir, her cinsel aktivitede yaşanmak zorunda değildir.

Boşalma (Ejekülasyon)2021-05-07T20:22:18+03:00

Penisten meni çıkışı ve üretradan vulva boşalma sıvısı çıkışına verilen isimdir. Orgazm ile beraber olması şart değildir. İstemli ya da uyku esnasında (ıslak rüya) istemsiz şekilde gerçekleşebilir. Boşalmak kişinin daha çok uyarıldığının ya da daha çok haz aldığının bir göstergesi değildir. Boşalmak kadar boşalmamak da “normal”dir. Boşalmanın gerçekleşmesi için illa fiziksel bir birlikteliğe gerek yoktur. Kişi mastürbasyon yaparak veya haz alacağı durumları düşünerek de boşalma yaşayabilir.

Ereksiyon2021-05-05T14:28:31+03:00

Sertleşme olarak bilinir. Fiziksel, zihinsel ya da psikolojik uyarılmayla klitoriste ve peniste ereksiyon gerçekleşebilir. Ereksiyon, penis ve klitoris içindeki kan damarlarına kan dolmasıyla sertleşmeleri ve büyümeleri olarak tanımlanabilir. Büyüme enine ve boyuna olabilir.

Çözülme Evresi2021-05-05T14:27:58+03:00

Cinsel aktivite evrelerinin sonuncusudur. Vücut cinsel aktiviteden önceki haline geri döner. Genellikle gevşeme ve rahatlama gerçekleşir. Vulvalılar, bu evrede yeterli cinsel uyarı ile beraber defalarca orgazm olabilir. Penislilerde ise tekrar orgazma ulaşmak için belirli bir süre gerekli olabilir.

Orgazm2021-05-05T14:26:57+03:00

En kısa fakat cinsel hazzın en yoğun olduğu evredir. Kas ve sinirlerde oluşan ani gerilim boşalır. Erotik düşünceler de orgazma ulaşmayı kolaylaştırabilir. Her cinsel aktivite orgazmla sonuçlanmayabilir. Cinsel aktivitenin amacı orgazma ulaşmaktan öte, cinsel doyumun ve hazzın sağlanmasıdır. Orgazmlı sonlar olur hazzı yoktur, seksler olur hazdan ölünür orgazm yoktur.

Plato Evresi2021-05-05T14:24:36+03:00

Cinsel heyecanın, haz duygusunun ve cinsel gerilimin yükseldiği cinsel aktivite evresidir. Kişinin orgazma geçebileceği noktaya kadar sürebilir.

Uyarılma Evresi2021-05-05T14:26:18+03:00

Fiziksel ve psikolojik uyarılmanın yaşandığı cinsel aktivite evresidir. Beden cinsel aktiviteye hazırlık yapar. Bu hazırlık için de psikolojik ve fizyolojik değişimler yaşanabilir.

Uyarılma2021-05-05T14:09:04+03:00

Fiziksel veya zihinsel aktivasyon ile gelişen cinsel heyecanın bedende yarattığı değişikliğe verilen addır. Ereksiyon ve vajinal ıslanma, uyarılmaya örnek olabilir. Bedensel uyarılma olması, kişinin onay verdiğini göstermez. Kafanızdan onay uydurmayın.

Libido2021-05-05T14:07:33+03:00

Kişinin cinsel dürtüsü için kullanılan terimdir. Herkeste kendine yetecek kadar vardır. Düşüklüğü ya da yüksekliği yalnızca kişiyi ilgilendirir.

Serviks2021-05-04T07:08:30+03:00

Boyun veya rahim boynu olarak da bilinir. Rahim boşluğu ile vajina arasındaki bağlantıdır. Hafif bir kısmı vajinaya doğru çıkıntı yapar. Normalde dar bir yapıda olmasına rağmen doğum esnasında bebeğin geçebileceği kadar genişler.

Rahim2021-05-04T07:05:11+03:00

Ucunda rahim ağzı (seviks) bulunan, yanlarda boynuz şeklinde fallop tüpleri yer alan armut şeklinde bir yapıdır. Döllenmiş yumurtanın barındığı ve doğacak duruma gelene kadar geliştiği yerdir.

Vajinal Zar (Hymen/Himen)2021-05-04T07:04:18+03:00

Halk arasında kızlık zarı olarak bilinir. Her vulvalıda bulunmayabilir. Vajina girişinin yaklaşık 1-2cm içerisindedir. Kolayca yırtılabilen çok ince bir yapısı olan bu doku, vajina girişini örter. Zarda, adet kanının ve vajinal salgıların dışarı çıkabilmesi için bir veya daha fazla delik bulunur. Her vulvalıda farklı şekilde ve yapıdadır.

Genellikle ataerkil toplumlarda bekaret ile bağdaştırılmış bu zarın ‘’yırtılması’’ bir kişinin daha önce cinsel birliktelik yaşayıp yaşamadığının bir ölçütü olarak kabul edilir. Bu tamamen yanlış bir inanıştır. Bazı kişilerde vajinaya ilk kez bir vücut parçasının ya da seks objesinin girmesiyle lekelenme görüldüğü bilinse de kanama çoğunlukla vajinanın kuruluğundan ya da dokulardan meydana gelmektedir. Zar yumuşak ve belli belirsiz bir yapıya sahip olduğu için kanamanın meydana gelmesi de şart değildir ve kişinin cinsellik geçmişi için bir ölçüt değildir.  ‘Bekaret muayenesi’ denilen tamamen hatalı bir uygulamanın yapılması da kişinin beden haklarına saldırı ve suçtur.  Kişinin cinsellik geçmişi kişiye özeldir. Herkesin seksine kimse karışamaz.

G Noktası2021-05-04T07:01:28+03:00

Terimin sahibi Ernst Gräfenberg tarafından “Cinsel uyarılma sırasında şişen erotik bölge” olarak tanımlanmıştır. Her kişide farklı bir bölgede ve farklı yerlerde bulunur. Bazı kaynaklara göre G noktası herkeste bulunmayabilir. Hatta G noktasının varlığını reddeden bazı kaynaklar da vardır. Uyarılması, bazı vulvalılarda en yoğun hazzı sağlarken bazı kişiler için hoş bir his yaratmayabilir. Kimseye G noktasının varlığı, yokluğu, hazzı falan sorulmaz.

Anüs2021-05-04T07:00:28+03:00

Herkeste bulunur. Poponun orta çizgisinin iç kısmında yer alan açıklıktır. Dışkı atımının tamamlandığı yerdir. Anal seksin ögeleri arasında sayılabilir.

Üretra2021-05-04T07:00:03+03:00

Klitorisin hemen altında vajinal girişin üstünde yer alan temel görevi boşaltım olan vücuttan idrar atımını sağlayan açıklıktır. Üreme ile bir ilgisi yoktur.

İç Dudaklar2021-05-04T06:59:20+03:00

Vulvadaki küçük dudaklardır. Yağ hücresi ve kıl bulunmaz. Bolca kan damarı ve sinir ucu vardır. Cinsel uyarılma esnasında kanla dolar ve rengi değişebilir.

Dış Dudaklar2021-05-04T06:58:08+03:00

Vulvalılarda cinsel uyarılma olmadığında ilk bakışta görülen en dıştaki kısımdır. İç dudaklar, klitoris, vajina girişi ve üretrayı korur. Cinsel uyarılma sırasında yassılaşabilir. Üzerinde kıl bulunabilir. Kılları ve şekliyle ilgili kimseye hesap verilmesi gerekmez.

Klitoris2021-05-04T06:57:35+03:00

Vulvalılarda iç dudakların birleşme kısmının hemen üzerinde yer alan çıkıntı şeklindeki yapıdır. Dışarıdan görülen baş kısmı ve içeride olan iki uzantıdan oluşur. Çok hassastır ve vücudun haz noktası olarak bilinir. Bazı kişilerde sadece klitorisin uyarılması orgazm olunmasını sağlayabilir. Cinsel uyarılmada sertleşebilir ve büyüyebilir. Boyutu, şekli ve hassaslığı kişiden kişiye değişebilir. Herkesin klitorisi sadece kendisini ilgilendirir.

Vajina2021-05-04T06:55:44+03:00

Vücudun iç kısmında olan, rahim ağzı ile vücudun dışı arasındaki bağlantıyı sağlayan kas yapısındaki kanaldır. Cinsel birleşmede çeşitli vücut kısımları (penis, parmak, dil vb.) veya seks objelerinin girdiği, reglde sıvı çıkışının sağlandığı, cinsel birleşmede ıslanmayı sağlayan ve doğum esnasında bebeğin geçtiği yerdir. Cinsel birleşme ile daralıp genişlemez, her cinsel birleşmede ıslanmak zorunda değildir, kasılmaların şiddeti ve sıklığı kişiye özeldir. Özgür bir vücut kısmıdır, baskıyla çalışmaz.

Vulva2021-05-04T06:54:06+03:00

Atanmış cinsiyeti kadın olanların cinsel organının dıştan bakılınca görünen kısmıdır. İç ve dış dudaklar, klitoris ve üreterden oluşur. “En güzel şekli” yoktur. Her vulva kendine özeldir ve güzeldir.

Go to Top